تبدیل وبلاگ به سایت

تبدیل وبلاگ به سایت با چند روش قابل انجام است. دو حالت کلی وجود دارد که در حالت اول محتوا و ظاهر به همان حالت سابق باقی می ماند و آدرس وبلاگ بصورت یک سایت نمایش داده می شود. در حالت دوم محتوا و آدرس سایت همگی انتقال پیدا کرده و یک سایت کاملا مستقل خواهیم داشت.

(بیشتر…)