فیشینگ

فیشینگ متداول ترین نوع حملات در وب است. روزانه تعداد قابل توجهی گزارش و شکایت در رابطه با این موضوع صورت میگیرد. فیشینگ در قالب های متنوعی قابل انجام است و به همین جهت آگاهی و شناخت این نوع حملات بسیار ضروری است.

(بیشتر…)