حریم خصوصی

 • قوانین استفاده از اطلاعات شخصی
  • اطلاعات شخصی شما به هیچوجه در اختیار اشخاص غیر قرار داده نخواهد شد.
  • اطلاعات شخصی شما تنها در صورت نیاز به مراجع ذیصلاح قانونی قابل ارائه است.
  • اطلاعات شما نزد ما در چهارچوب سرویس های ارائه شده استفاده می شود.
 • آدرس ایمیل
  • از آدرس ایمیل شما برای ارسال اطلاعات سرویس ، خبرنامه و احراز هویت استفاده می شود.
  • آدرس ایمیل شما در اختیار افراد غیر برای ارسال خبرنامه و موارد مشابه قرار داده نمی شود.
  • آدرس ایمیل شما در ناحیه کاربری تنها برای خود شما قابل مشاهده است.
 • شماره تماس
  • از شماره تلفن شما برای تماس ضروری با شما ، احراز هویت و ارسال پیامک خبری استفاده می شود.
  • شماره تماس شما در اختیار افراد غیر برای ارسال پیامک و موارد مشابه قرار داده نمی شود.